Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden die zijn overgekomen met Martin Coers trouwambtenaar en ceremonieel spreker.

Voorwaarden in het kort

* Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke akkoordverklaring. Dit kan zowel per e- mail als per brief.

* De overeenkomst is definitief als de aanbetaling van €250,- is ontvangen. Zolang Martin Coers trouwambtenaar en ceremonieel spreker, hierna te noemen: Martin Coers, geen aanbetaling heeft ontvangen, is er geen sprake van een overeenkomst

* De prijsopgave is per overeenkomst verschillend en inclusief BTW. De prijs kan bijvoorbeeld afhangen van de lengte van de ceremonie of het aantal voorgesprekken. Ceremonies op een stadhuis of gemeentehuis zijn in de regel korter dan een ceremonie op locatie.

* De reiskosten bedragen €0,19 per km.

* Het overeengekomen bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de ceremonie te worden voldaan op het rekeningnummer van Martin Coers.

* Indien Martin Coers zijn verplichtingen niet na kan komen door ziekte of een andere gewichtige reden, dan wordt in onderling overleg een passende oplossing gezocht over bijvoorbeeld teruggave van (een deel) van het afgesproken bedrag. Indien gewenst, kan Martin Coers ook voor vervanging zorgen binnen zijn netwerk. Martin Coers werkt bijvoorbeeld nauw samen met Die Ene Dag van Harriët Vijsma (Nunspeet) en met Alice in Weddingland van Alice Damman – von Piekartz (Zwolle).

Annulering door het bruidspaar of de opdrachtgever

In geval van annulering van de overeenkomst door het bruidspaar brengt Martin Coers de gedane aanbetaling van € 250,00 in rekening. Daarnaast kan Martin Coers, afhankelijk van de reden en het reeds gedane voorwerk,  de volgende kosten in rekening brengen:                                                                                              -bij annulering tot een maand voor het begin van de ceremonie 25% van het totaalbedrag                                                                                                                          -bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de ceremonie 50% van het totaalbedrag                                                                                                                          -bij annulering in de laatste week voor de ceremonie 75% van het totaalbedrag.

Contact

Martin Coers, Trouwambtenaar en ceremonieel spreker
Zwolle
06 – 23 02 02 04
info@martincoers.nl

Contactformulier

 

social media