Aanbevelingen

In deze video uitleg hoe je aanbevelingen toevoegt, kopieert en in het dashboard duidelijker herkenbaar maakt.

Afbeeldingen in kolom

In deze video uitleg hoe je een pagina verdeelt in twee kolommen en in de rechterkolom een afbeelding plaatst. Zowel een nieuw up te loaden plaatje, als een uit de mediabibliotheek

Kopjes en tussenkopjes

In deze video uitleg hoe je teksten leesbaarder maakt door het gebruik van hoofdkoppen (Koptekst 1) en tussenkopjes (Koptekst 2).